2012. május 2., szerda

„ÚT A PIACI MUNKA VILÁGÁBA” CÍMMEL 2012. ÁPRILIS 1-ÉN ÚJ FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTŐ PROJEKTET INDÍTOTTUNK

2012. április 1-én kezdetét vette a Budapest Esély Nonprofit Kft. és az Esély Labor Egyesület által konzorciumi partnerségben megvalósuló, „Út a piaci munka világába” című, TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003 azonosítószámú projekt.
A projekt célkitűzései
A projekt célja egy új, munkáltató-orientált foglalkoztatás-fejlesztő rendszer kidolgozása és „próba üzembe helyezése” az aktív korú, inaktív személyek nyílt munkaerő-piacra segítéséért. A sokszínű munkáltatói érdekek megjelenítéséhez és figyelembevételéhez a non-profit munkaerő kölcsönzés kidolgozása és a szolgáltatások következetes, módszertanilag kidolgozott innovációja ad alapot.
A projekt célterületei
A foglalkoztatás-fejlesztő projekt szolgáltatási rendszere három területet céloz meg.
Ezek egyike a bevont álláskeresők támogató felkészítése a nyílt munkaerő-piac különböző igényeinek való megfelelésre.
A másik célterület a piaci munkahelyek kiszolgálása számukra megfelelő munkaerővel, és ezáltal érdekeltté tétele a hosszú távú foglalkoztatásban. A munkáltatói igényekre adott rugalmas válaszokat az európai gyakorlatban már sok helyen bevált non-profit munkaerő kölcsönzés rendszere segíti.
A harmadik célterület a közfoglalkoztatás integráló funkciójának rendszerszintű fejlesztése, az Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ létrehozása.
1.        Bevont álláskeresők felkészítése
A munkaerő-piacon hátrányban lévők toborzása és kiválasztása során figyelembe vesszük az előzetesen begyűjtött munkáltatói igényeket is. A résztvevők a projekt ideje alatt személyes képességeikhez és igényeikhez, szükségleteikhez igazított munkaerő-piaci felkészítést, mentori támogatást, foglalkoztatásra felkészítő képzéseket, részben szakképzést, majd a munkahelyi beilleszkedést és a munkahely megtartását erősítő patrónusi támogatást kapnak. 
2.        MUNKAPOCS Nonprofit Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Iroda
Célunk, hogy az általunk kölcsönzött személyek és a felfedett munkáltatói igények minél jobban megfeleljenek egymásnak. Ez adhat esélyt arra, hogy a munkavállalót a munkáltató hosszú távon foglalkoztassa. Ezért a potenciális munkáltatók már a toborzási kritériumrendszer meghatározásánál bekapcsolódhatnak a leendő munkaerő kiválasztásába. A munkáltatók egy része a kiválasztott munkaerőt támogatott kölcsönzés formájában foglalkoztathatja, így a próbaidőnek számító bevezető szakasz igen költségtakarékos a munkáltató számára. A hiányszakmában foglalkoztatók a projekt által finanszírozott célirányos képzésekben részt vevők köréből tudnak megfelelő munkaerőt választani.
A munkahelyek befogadóképességét tehát a munkaerő-kínálat előszűrése, kondicionálása, a munkaügyi adminisztráció részleges átvállalása, a beilleszkedést segítő patrónusi rendszer erősíti.
A 40 fő számára, a projekt keretében biztosított 9 hónapos foglalkoztatási időszak első szakaszában, a 3 hónapos támogatott foglalkoztatás alatt átvállaljuk a munkáltatótól a bérköltségek 100%-át; az ezt követő 3 hónapos, részben támogatott foglalkoztatás alatt átvállaljuk a bérköltségek 50%-át; ezt követően az utolsó 3 hónapban a bérköltséget a munkáltató állja teljes egészében, további szakmai, mentori és patrónusi támogatás mellett.
3.        Országos Közfoglalkoztatási Módszertani Központ kialakítása
A Módszertani Munkacsoport tevékenységének átfogó célja egy, a közfoglalkoztatók és a döntéshozók számára elfogadott és megvalósítható, gyakorlat-orientált foglalkoztatás-fejlesztési modell kialakítása, amelyet a Módszertani Központ országos szinten képes terjeszteni és bővíteni a projekt befejezését követően is. Ennek érdekében a munkacsoport szakmai támogatásával módszertani füzetek készülnek, kialakításra kerül egy akkreditált közfoglalkoztatás-szervező képzési program, valamint helyzetfelmérő és értékelő kutatások valósulnak meg.
A Módszertani Munkacsoportot a fenti célok minél sikeresebb megvalósítása érdekében, az érintett minisztériumok munkatársai, tapasztalt kutatók és gyakorlati szakemberek köréből hozzuk létre.
A projekttel kapcsolatban információ kérhető:

Kassai Ildikó
Projektvezető
(+36-70-336-5264,


Toborzás/kiválasztás, mentorálás, képzések:
MUNKAPOCS
Nonprofit
Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Iroda:
Módszertani Központ és Esély Labor Egyesület:

Takács Viktória
Vezető mentor
(+36-20-231-5874, takacsv@pestesely.hu)

Berta Csabáné
Irodavezető
(+36-20-319-2659, bertagy@pestesely.hu)

Dr. Laczkó Zsuzsanna
Módszertani Központ vezető
(+36-30-242-0625,
dr.laczko.zsuzsa@gmail.com)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése